AND testing


 • เครื่องมือทดสอบวัสดุ
  MCT ซีรีส์
  ดีไซน์ประหยัดพื้นที่กะทัดรัด
  รวมโหลดเซลล์ความแม่นยำสูง
  รวมซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูล

  STB ซีรีส์
  เครื่องมือทดสอบวัสดุบนโต๊ะ
  น้ำหนักเบาและกะทัดรัด การออกแบบคอลัมน์เดียว
  อัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง 0.2 มิลลิวินาที (เมื่อใช้ TACT)

  STA ซีรีส์
  STA Series สามารถทำการทดสอบได้มากกว่า 15 แบบ
  เครื่องวัดอุณหภูมิคงที่
  รวมเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย
Visitors: 701,552