Dial Reading Viscometer

 

Dial Reading Viscometer

เครื่องวัดความหนืดชนิด Electronic Drive

วัดความหนืดได้ตั้งแต่ 1 - 64,000,000 cP (mPa.s)

มีความเร็วรอบให้เลือกการใช้งาน 10 ระดับ (ยกเว้น LVT มี 8 ระดับ)

วัดความหนืดได้ตั้งแต่ 1 - 64,000,000 cP (mPa.s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความเร็วรอบให้เลือกการใช้งาน 10 ระดับ (ยกเว้น LVT มี 8 ระดับ) 

LVT: 1+ - 2,000,000 cP (mPa.s) - ความเร็วรอบ 0.3 - 60 RPM

RVT: 100++ - 8,000,000 cP (mPa.s) - ความเร็วรอบ 0.3 - 100 RPM

HAT: 200++ - 16,000,000 cP (mPa.s) - ความเร็วรอบ 0.3 - 100 RPM

HBT: 800++ - 64,000,000 cP (mPa.s) - ความเร็วรอบ 0.3 - 100 RPM

มีความแม่นยำ  ? 1%  ตลอดช่วงการวัด

มีค่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน + 0.2% เมื่อมีการทดสอบซ้ำ

แสดงผลในรูปแบบ % Torque ผ่านสเกลด้านบนของตัวเครื่อง (สามารถเปลี่ยนในหน่วย Centipoise ได้ง่าย)

สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ความหนืดที่ 1 cP สามารถวัดได้เมื่อใช้งานร่วมกับ UL Adapter (LVT อุปกรณ์มาตรฐานวัดค่าความหนืดได้ตั้งแต่ 15 cP ขึ้นไป )

เมื่อใช้งานร่วมกับ Spindle 1RV/HA/HB (อุปกรณ์เพิ่มเติม)

 

สนใจสินค้าและบริการต่าง ๆ กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960   Fax : 02-0153961

LINE OA : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com 

E mail : adm@adm-adm.com 

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com 

E mail : md@adm-adm.com 

E mail : nui_cal@hotmail.com 

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

0 บาท
จำนวน:
Visitors: 715,489