จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Elcometer

 

 

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Elcometer

จำหน่าย สอบเทียบ ซ่อม ให้เช่า เครื่องวัดความหนาสี 

Coating Thickness Gauge A456CFNFTS Probe FNF1

พร้อมชุด Coated Thickness Standards + Zero Test Plates 

Ultrasonic Thickness Gauges PTG8BDL Probe TXC15M0CP

Ultrasonic Thickness Gauges PTG8BDL Probe TXC5M00CP-4

Calibration Standard Set T920CALSTD-SET1

Triple-Angle Glossmeter 20/60/85°Model J480T-268

คุณภาพสูงมีสิทธิภาพตรวจวัดได้อย่างแม่นยำ 

พร้อมใบรับรองผลสอบเทียบ ISO/IEC17025

สนใจสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960 

Fax : 02-0153961

ID Line : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com

E mail : adm@adm-adm.com

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com

E mail : md@adm-adm.com

E mail : nui_cal@hotmail.com

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

www.ตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน.com

02

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 701,555