Resistance and Resistivity

Resistivity Measuring Systems

Resistance and Resistivity

Mitsubishi Chemical Analytech

Catalogue

 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ

Mitsubishi Chemical Analytech Co.,Ltd. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบสินค้าและงานด้านการควบคุมคุณภาพเป็นต้น

สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมเราแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไตเตรท สำหรับวิเคราะห์ AOX, EOX, POX, Cl และ S ในตัวอย่างน้ำ สำหรับงานด้านการตรวจสอบสิ้นค้าและควบคุมคุณภาพเรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ Cl และ S สำหรับตัวอย่างปิโตรเลียม

เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Ion Chromatography ซึ่งสามารถทำหารวิเคราะห์หา Cl, F, Br, I และ S ได้

www.mccat.co.jp

สนใจสินค้าและบริการต่าง ๆ กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960   Fax : 02-0153961

LINE OA : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com 

E mail : adm@adm-adm.com

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com 

E mail : md@adm-adm.com 

E mail : nui_cal@hotmail.com 

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

0 บาท
จำนวน:
Visitors: 717,491