Resistance and Resistivity

Resistivity Measuring Systems

Resistance and Resistivity

Mitsubishi Chemical Analytech

Catalogue

 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ

Mitsubishi Chemical Analytech Co.,Ltd. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบสินค้าและงานด้านการควบคุมคุณภาพเป็นต้น

สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมเราแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไตเตรท สำหรับวิเคราะห์ AOX, EOX, POX, Cl และ S ในตัวอย่างน้ำ สำหรับงานด้านการตรวจสอบสิ้นค้าและควบคุมคุณภาพเรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ Cl และ S สำหรับตัวอย่างปิโตรเลียม

เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Ion Chromatography ซึ่งสามารถทำหารวิเคราะห์หา Cl, F, Br, I และ S ได้

www.mccat.co.jp

สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อคุณ.ปริญญา 
โทร.089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 082-4911112
เเฟกซ์. 02-0153961
ID Line : adm22
ID Line : 0863124690
E mail : nui_cal@hotmail.com
0 บาท
จำนวน:
Visitors: 701,551