ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

 

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 1 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 2 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 5 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 10 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 20 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 50 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 100 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 200 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 500 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 1000 กก

 

 

 

สนใจสินค้าและบริการ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960 

Fax : 02-0153961

ID Line : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com

E mail : adm@adm-adm.com

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com

E mail : md@adm-adm.com

E mail : nui_cal@hotmail.com

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

www.ตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน.com

Visitors: 700,731