รับสมัครพนักงานขายเครื่องมือ เเละสอบเทียบเครื่องมือวัด

 • 1.รับพนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบโดยตรง (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปทุมธานีได้
 • มีประสบการณ์ ในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม  ค่าคอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์เเละข้อตกลง ขั้นต่ำ 10,000 - 15,000 ขึ้นไป 
 •  
 • 2.รับพนักงาน จำหน่ายเครื่องมือวัด ( Sales ) 
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปทุมธานีได้
 • มีประสบการณ์ ในด้านการขายเครื่องมือวัด 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม  ค่าคอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์เเละข้อตกลง ขั้นต่ำ 10,000 - 15,000 ขึ้นไป( ยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น )
 •  
 • 3.เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปทุมธานีได้
 • มีประสบการณ์  1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม   เบี้ยขยัน โอที
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์เเละข้อตกลง ขั้นต่ำ 10,000 - 15,000 ขึ้นไป
 
 

สนใจสินค้าและบริการต่าง ๆ กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960   Fax : 02-0153961

LINE OA : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com 

E mail : adm@adm-adm.com 

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com 

E mail : md@adm-adm.com 

E mail : nui_cal@hotmail.com 

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

Visitors: 710,818