รับวัด/ให้เช่า/ขายเครื่องวัด The CNX 3000 Wireless Multimeter

รับวัด/ให้เช่า/ขายเครื่องวัด
 
The CNX 3000 Wireless Multimeter
 
Brand : Fluke
 
Model : CNX 3000
 
มี 1 ชุด 
รายละเอียดย่อ : สินค้ายังใหม่ สภาพ 90 %
• 1 ชุดประกอบด้วย 
The CNX 3000 Wireless Multimeter = 1 pcs
The CNX i3000 iFlex AC Wireless Current Module = 3 pcs
The CNX v3000 AC Wireless Voltage Module = 1 pcs
iFlex i2500-10 = 3 pcs
USB = 1 & CD = 1 pcs
ออกบิล Vat ได้ มีใบรับประกันสินค้า จากทางบริษัท รับประกันคุณภาพ 1 เดือน
 
The CNX 3000 Wireless Multimeter offers:
•True RMS AC and DC voltage measurements to 1000V
•True RMS AC and DC current with 0.01 mA resolution
•Continuity, resistance, diode test, capacitance and frequency measurements
•MIN/MAX Recording
•CAT III 1000 V; CAT IV 600 V; IP54
The CNX i3000 iFlex AC Wireless Current Module
•True RMS AC current measurements to 2500 A
•3% accuracy
•Memory recording up to 65,000 readings
•iFlex current probe allows you to get into tight, awkward spaces
•Backlit LCD display
•CAT III 1000, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V; IP42
The CNX v3000 AC Wireless Voltage Module
•True RMS AC voltage measurements to 1000V
•±1% accuracy to 500 Hz, ± 2% accuracy to 1 kHz
•Memory recording up to 65,000 readings
•Backlit LCD display
•CAT IV 600 V, CAT III 1000 V; IP42
ระบบไร้สาย CNX สามารถติดตามโมดูลการวัดได้สูงสุด 10 โมดูลพร้อมกัน โดยผลลัพธ์จะถูกส่ง ไปยังพีซีเพื่อการวิเคราะห์โดยละเอียด
0 บาท
จำนวน:
Visitors: 717,494