(ปิดการขาย) Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer
 
Brand: hp HEWLETT PACKARD
 
Model: 8591E
 
 
(ปิดการขาย)
รายละเอียดย่อ : สภาพ 90 % ใช้งานได้ปกติ  
ออกบิล Vat ได้  
Frequency range: 9 kHz to 1.8 GHz 
0 บาท
จำนวน:
Visitors: 715,492