(ปิดการขาย) Bench Digital Multimeter, 6½ Digit

Bench Digital Multimeter, 6½ Digit
 
Brand: Keysight
 
Model: 34461A ( รุ่นใหม่ล่าสุด )
 
มี 1 เครื่อง
 
(ปิดการขาย)
รายละเอียดย่อ : สภาพ 95 % สินค้าใหม่ใช้งานน้อยมาก ( ไม่มีหูหิ้ว ) ออกบิล Vat ได้
มีใบรับประกันสินค้า จากทางบริษัท รับประกันคุณภาพ 1 เดือน
ความละเอียด 6½ หลัก
ฟังก์ชั่นที่วัด .: กระแสไฟ AC, แรงดันไฟ AC, กระแสไฟ DC, แรงดันไฟ DC, ความต้านทาน, อุณหภูมิ
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดสัมบูรณ์ .: 1000V กระแสตรง
การวัดความต้านทานสูงสุดสัมบูรณ์ .: 100MΩ
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดสัมบูรณ์ .: 750V AC
การวัดกระแส DC สูงสุดสัมบูรณ์ .: 10A dc
การวัดกระแสไฟ AC สูงสุดสัมบูรณ์ .: 10A ac
การวัดอุณหภูมิสูงสุดสัมบูรณ์ .: +150 °C, +600 °C
ความถี่สูงสุด .: 300กิโลเฮิร์ตซ์
ประเภทการแสดงผล .: ดิจิทัล
ระดับหมวดความปลอดภัย .: CAT II
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ดีที่สุด .: ±4 % +0.5
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ .: 0°C
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิที่ดีที่สุด .: +0.05 °C, +0.1 °C
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ดีที่สุด .: ±0.002 % +0.0006, ±0.0035 % +0.001, ±0.0045 % +0.001, ±0.006 % +0.001
ความแม่นยำกระแสไฟ AC ที่ดีที่สุด .: ±0.15 % +0.04
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด .: +55 °C
ความแม่นยำในการวัดความต้านทานที่ดีที่สุด .: ±0.03 % +0.01, ±0.8 % +0.01
หมวดความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า .: 300V
ความแม่นยำกระแส DC ที่ดีที่สุด .: ±0.05 % +0.01, ±0.12 % +0.01 %, ±0.15 % +0.01 %
0 บาท
จำนวน:
Visitors: 713,173