ยี่ห้อ Capp รุ่น ExpellPlus

Micropipette Tips
ไมโครปิเปตทิป
ยี่ห้อ Capp รุ่น ExpellPlus
ประเทศเดนมาร์ก

- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 10ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 20ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 100ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 200ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 1000ul


ทิปตัวกรอง ExpellPlus
ใช้งานง่ายพร้อมช่วงตัวกรองคุณภาพสูง ซึ่งกำจัดโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน ซึ่งถูกทดสอบและรับรองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะการดูดจ่ายสารชีวภาพ

- ไร้การปนเปื้อนจากกรดนิวคลีอิก
- ไม่ตรวจพบสารยับยั้ง PCR
- ไม่ตรวจพบกระบวนการ  endonucleases
- ไม่ตรวจพบชีวพิษภายในตัย
- ผ่านการฆ่าเชื้อ

ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ด้วยโพลิเมอร์ชนิดพิเศษและพื้นผิวภายในราบเรียบ สามารถกำจัดตัวอย่างที่คั่งค้าง, ลดการรวมตัวของ DNA, RNA และโปรตีนให้มีจำนวนน้อยที่สุด เหมาะสำหรับใช้งานกับปิเปตทั่วไป

สนใจสินค้าและบริการต่าง ๆ กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960   Fax : 02-0153961

LINE OA : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com 

E mail : adm@adm-adm.com 

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com 

E mail : md@adm-adm.com 

E mail : nui_cal@hotmail.com 

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

0 บาท
จำนวน:
Visitors: 715,312