บริการซ่อมกล้องสำรวจ

บริการซ่อมกล้องสำรวจ กล้องวัดระดับอัตโนมัติ

กล้องวัดมุมดิจิตอล กล้องวัดระยะทาง  ทุกชนิด

สอบเทียบกล้องสำรวจ ทุกชนิด

Repairs & Calibration Survey Instruments
สนใจสินค้าและบริการต่าง ๆ กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 

Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960   Fax : 02-0153961

LINE OA : @adm-adm

E mail : a@adm-adm.com 

E mail : adm@adm-adm.com

E mail : admin@adm-adm.com

E mail : info@adm-adm.com 

E mail : md@adm-adm.com 

E mail : nui_cal@hotmail.com  

www.adm-adm.com

www.adm-advance.com

Visitors: 715,498